Ziedojumi

Kapitālsabiedrība 2015., 2016., 2017. gadā nav ziedojusi un nav ziedojumus saņēmusi.

2018. gads

Pieņemts ziedojums no SIA “Tukuma slimnīca” (reģ. nr. 40103233177) – Metadona dozēšanas iekārta EUR 510 vērtībā.

Pieņemts ziedojums no SIA “Medvaravīksne” (reģ. nr. 40103484993) – Metadona dozēšanas iekārta EUR 510 vērtībā.

Ziedošanas kārtība