Stacionārā ārstniecība

Stacionārā ārstniecība nepieciešama, ja ārstēšanu nevar nodrošināt ambulatori. Piemēram, akūtos psihotiskos stāvokļos, pacientiem ar smagām depresijām, kas izpaužas ar pašapdraudējumu (autoagresiju) vai agresiju pret citiem, kā arī citos organiskos centrālās nervu sistēmas saslimšanas gadījumos.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra slimnīca atrodas Rīgā Tvaika ielā 2, LV-1005. Tā ir lielākā Latvijā. Gadā  pie mums stacionāri ārstējas turpat 7500 pacientu.

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāram ir:

 •  9 akūtās nodaļas;
 •  somatogeriatriskā nodaļa;
 •  atvērto durvju Neirožu un krīžu nodaļa, kas atrodas Veldres ielā 1a, ambulatorajā centrā „Veldre”;
 •  atvērto durvju Subakūto psihotisko stāvokļu nodaļa, kas atrodas Ļermontova ielā 1, ambulatorajā centrā „Pārdaugava”.

uzņemšanas nodaļas tālrunis: 67080142  

apmeklētāju laiks: 11:00 – 13:00 no16:00 – 19:00

slimnīcas nodaļu izvietojuma plāns: šeit 

Nokļūt ārstēties stacionārā var:

 1. ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta vai ārsta palīga nosūtījumu;
 2. ar psihiatra nosūtījumu;
 3. ar pārvedumu no citām slimnīcām;
 4. ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu nosūtījumu;
 5. personas, kurām ar tiesas lēmumu ir noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšanās psihiatriskajā stacionārā;
 6. personas, kurām jāveic stacionārā tiesu psihiatriskā ekspertīze;
 7. bez nosūtījuma, ierodoties pašam uzņemšanas nodaļā.

Ārstēšanās stacionārā norit pēc ārsta sastādītā plāna. Ārstniecības procesā tiek ievēroti Eiropas standarti un ārstniecības principi.

Diagnostikas programma ietver visus nepieciešamos izmeklējumus pacienta vispārējā veselības stāvokļa izzināšanai. Psiholoģiskajā diagnostikā tiek izpētīts pacienta personības stāvoklis un prognozējamās iespējas. Psihiatrs nozīmē un koriģē ārstēšanu, seko tās rezultātiem, nepieciešamības gadījumā rekomendē pacientam tālāko ārstniecības gaitu arī turpmāk, izrakstoties no slimnīcas. Akūtos stāvokļos diagnosticēšanai ir pieejami laboratoriskie izmeklējumi, sirds izmeklēšana elektrokardiogrāfijā, smadzeņu bioelektriskās aktivitātes izpēte un noteikšana elektroencefalogrāfijā, radioloģiskie izmeklējumi rentgenā, jebkurš speciālists: ginekologs, stomatologs, neirologs u.c., kuri nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti no citām klīnikām, kā arī kompjūtertomogrāfs un magnētiskā rezonanse, nosūtot pacientu šādam izmeklējumam uz citām klīnikām. Daļa funkcionālo diagnostisko izmeklējumu ir maksas pakalpojums.

Slimnīcas apstākļos, kad novērsta slimības akūtā fāze, pacientiem ir iespējams izmantot ergoterapijas nodarbības, kas ietver ikdienas, pašaprūpes un brīvā laika aktivitātes, lai veicinātu patstāvību ikdienā.  Ir pieejamas arī mākslas un mūzikas nodarbības atbilstoši pacienta spējām un interesēm, kā arī ārstnieciskā fizkultūra.

Psihiatriskās palīdzības dienesta pastiprinājums, ārstējoties slimnīcā, ir sociālie darbinieki, kuri pacientam palīdz nokārtot nepieciešamās sadzīves lietas, sociālos jautājumus – pensijas, pabalsta  saņemšanu, nepieciešamos dokumentus.

Pacienti stacionārā ārstējas brīvprātīgi. Gadījumus, kad psihiatrisko palīdzību sniedz bez pacienta piekrišanas, nosaka Ārstniecības likuma 68.pants. Pamatojoties uz to, tiesa izlemj par ārstēšanu pret pacienta gribu. Tie ir šādi gadījumi:

 1. pacients ir draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas bojājumus, vai ir izturējies, vai izturas varmācīgi pret citām personām, un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt  nopietni miesas bojājumi pacientam pašam vai citai personai;
 2. pacients ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai savā aizbildnībā esošām personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršama un nopietna personas veselības pasliktināšanās.

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs ietver arī tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļu un piespiedu ārstēšanās centru ar apsardzi, kas atrodas Rīgā Laktas ielā 6, un kurā pacienti tiek ievietoti pēc tiesas lēmuma.

Psihiatriskās palīdzības dienesta nodaļu diennakts tālruņi:

1. nodaļas tālrunis: 67080177

2. nodaļas tālrunis: 67080178

5. nodaļas tālrunis: 67080199   

10. nodaļas tālrunis: 67080184

12. nodaļas tālrunis: 67715129 (atrodas ambulatorā centra „Pārdaugava” telpās Rīgā Ļermantova ielā 1)

13. nodaļas tālrunis: 67080187   

14. nodaļas tālrunis: 67080190

15. nodaļas tālrunis: 67080185   

16. nodaļas tālrunis: 67080180   

17. nodaļas tālrunis: 67080191   

18. nodaļas tālrunis: 67080192

20. nodaļas tālrunis: 67819765 (atrodas ambulatorā centra „Veldre” telpās Rīgā Veldres ielā 1a )

Atrašanās vieta kartē

 

 

Kā nokļūt?

Var izmantot šādu Rīgas sabiedrisko transportu (virzienā no pilsētas centra):

tramvajs-ico 5. un 9. tramvajs – pietura “Duntes iela”
trolejbuss-ico 3. trolejbuss – pietura “Tilta iela”, vai pietura “Kultūras nams “Draudzība”” jeb maršruta galapunkts
autobuss-ico 49. autobuss – pietura “Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2., 11., 24. un 48. autobuss – pietura “Sarkandaugava”.

Sabiedrisko transportlīdzekļu kursēšanas grafiki atrodami SIA “Rīgas satiksme” interneta mājaslapā: www.rigassatiksme.lv