Kontakti

Psihiatriskās palīdzības dienests

Rīgā Tvaika ielā 2, LV1005

vadītāja  – Iveta Ķiece, tālr. 67080157

galvenā medicīnas māsa – Sandra Igenberga, tālr. 67080125

Uzņemšanas nodaļa -  tālr. 67080142 (strādā visu diennakti)

vadītāja – Marina Veģere, tālr. 67080188

vecākā māsa Lana Dika, tālr.67080158

Stacionārs

virsārste - Lūcija Arāja, tālr. 67080203

1. nodaļa

vadītāja – Iveta Veita, tālr. 67080177

ārste – Dace Meļķe, tālr. 67080177

vecākā māsa – Silvija Kanča, tālr. 67080195

2. nodaļa

vadītāja – Beāte Šternberga tālr. 67080196

ārsti – Marina Veģere, tālr. 67080178,

prof. Elmārs Rancāns, tālr. 67080133

vecākā māsa – Evija Brūvele, tālr. 67080178

5. nodaļa

vadītājs – Jurijs Prokofjevs, tālr. 67080181

ārsts – Vitālijs Pokrovskis, tālr. 67080199

vecākā māsa – Vita Reidemane, tālr. 67080199

10. nodaļa

vadītāja – Dace Līce, tālr. 67080184

ārsti - Jēkabs Līcis, Viktorija Kučerova; tālr. 67080179,

Anastasija Zikusa, tālr. 67080202

vecākā māsa – Inna Sadovska, tālr. 67080184

12. nodaļa – Rīgā, Ļermontova ielā 1, ambulatorā centra „Pārdaugava” telpās

vadītāja – Marija Siņēviča, tālr. 67715118

ārsts – Pēteris Pilders, tālr. 67715119

vecākā māsa - Lija Lavrentjeva, tālr. 67715117

13. nodaļa

vadītāja – Irina Barsova, tālr. 67080205

ārste – Valentīna Harlamova, tālr. 67080187

vecākā māsa - Laura Sveķe, tālr. 6708187

14. nodaļa

vadītāja – Lilija Prokofjeva, tālr. 67080239

ārste – Edīte Mančinska, tālr. 67080182

vecākā māsa – Sandra Kleimane, tālr. 67080190

15. nodaļa

vadītāja – Elita Zubača, tālr. 67080185

ārste – Jeļena Kaļiņina,  tālr. 67080207

vecākā māsa – Līga Žubure, tālr. 67080185

16. nodaļa

vadītājs – Andris Lutums, tālr. 67080180

ārsti – prof. Biruta Kupča, Baiba Brokāne – Čekstere, tālr. 67080208

vecākā māsa – Vija Žemeļova, tālr.67080180

17. nodaļa

vadītāja – Ingrīda Cera, tālr. 67080257

nod.vad.vietnieks – Jānis Zeps, tālr. 67080209

ārste – Natālija Bērziņa – Novikova, tālr. 67080209

vecākā māsa – Elita Meļķe, tālr. 67080191

18. nodaļa

vadītāja – Gunta Sondore,  tālr. 67080200

ārste – Elfa Lutuma,  tālr. 67080192

vecākā māsa – Aina Rulle, tālr. 67080192

20. nodaļa – Rīga, Veldres ielā 1a, ambulatorā centra „Veldre” telpās

vadītājs – prof. Māris Taube, tālr. 67819760

ārste – Anna Pamše – Romāne, tālr. 67819747

vecākā māsa – Zelma Alekseja, tālr. 67819757

Ambulatori konsultatīvā nodaļa – Rīgā, Tvaika ielā 2

vadītāja – Diāna Neperte, tālr. 67080115

vecākā māsa – Iveta Amoliņa, tālr. 67080156

ārsti –  Diāna Neperte

Andis Banga

Mārtiņš Ogsts

Marina Loseviča

Jeļena Vrubļevska

Iveta Ķiece

Iveta Veita

Elita Zubača

Elfa Lutuma

Baiba Brokāne-Čekstere

Jeļena Kaļiņina

Jānis Zeps

reģistratūra – tālr. 67080147 (pie ārstiem var pieteikties darbdienās no 8:00-12:30; no 13:00-16:30)

mājas vizītes - tālr. 67080149

Ambulatorais centrs „Veldre” – Rīgā, Veldres ielā 1a

vadītājs – prof. Māris Taube, tālr. 67819760

vecākā māsa – Irēna Purmale, tālr. 67819737

ārsti – Māris Taube

Maija Vīgante

Dace Amoliņa

Nataļja Surģeniece

Larisa Vasiļevska

Ieva Reiktere

Aleksandra Koņevņina

Dzintars Gulbis

Gunta Sondore

Beāte Šternberga

Asja Laptijeva

reģistratūra – tālr. 67819748 (pie ārstiem var pieteikties darbdienās no 8:00-16:00)

dienas stacionārs – tālr. 67819738

Ambulatorais centrs „Pārdaugava” – Rīgā, Ļermontova ielā 1

vadītājs – Elmārs Tērauds, tālr. 67715111

vecākā māsa – Zane Bitaine, tālr. 67715110

ārsti – Elmārs Tērauds

Valda Kabuce

Rita Pundure

Aleksandrs Akatovs

Andrejs Rokpelnis

Uldis Jumejs

Dace Līce

Liena Grauda

Pēteris Pilders

Marija Siņēviča

Ksenija Serebrjakova

Andis Krūmiņš

reģistratūra – tālr. 67715108 (pie ārstiem var pieteikties darbdienās no 8:00 – 16:00)

dienas stacionārs – tālr. 67715146

Ambulatorā tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa - Rīgā, Aptiekas ielā 7/9

galvenā tiesu psihiatrijas eksperte – Anita Apsīte, tālr. 67080201

sekretāre – lietvede, tālr. 67080201