Valde

Valdes locekle, valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja – Irina Starkova

Beigusi Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu, iegūstot inženiera – ekonomista izglītību 1988. gadā. Papildinājusi zināšanas valsts iestāžu labas pārvaldības pieredzes apgūšanā: publisko u.c. iepirkumu jomā, ieguvusi uzņēmuma vadītājam nepieciešamās zināšanas kriminālprocesa, fizisko personu datu aizsardzības, komerclikuma, kapitālsabiedrību darījumu interešu konfliktu novēršanas un citos juridiskajos jautājumos, kā arī uzņēmuma nodokļu, Eiropas fondu līdzekļu apguves, Eiropas prasībām atbilstošas veselības aprūpes iestāžu vadības u.c. jautājumos.

Valdes priekšsēdētāja vietniece Irina Starkova

 

 

tālrunis: 67080116

e-pasts: irina.starkova@rpnc.lv

Valdes loceklis – dr. Imants Rezebergs

Beidzis Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1983. gadā, papildus izglītojies krīzes menedžmentā, uzņēmuma vadības jautājumos. Savulaik bijis arī ministru prezidenta, Rīgas domes priekšsēdētāja, ekonomikas ministra padomnieka amatā, kā arī bijis Pasaules bankas finansētā Veselības sistēmas reformas projekta vadītājs. Strādājis par Labklājības ministrijas Vides veselības departamenta direktora vietnieku, bijis ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Vadījis Nacionālo vides veselības centru (no 2002.gada – Sabiedrības veselības aģentūra). Bijis Eiropas Slimību kontroles centra valdes loceklis tā dibināšanas laikā, valdes loceklis/administratīvais direktors RP SIA „Rīgas satiksme”, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli.


tālrunis: 67080112

e-pasts: imants.rezebergs@rpnc.lv