Izsoles

Izsludināšanas datums

Nosaukums

15.02.2018.

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Izsole

 

“Par nomas objektu nomu “Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, ēkā ar kadastra Nr. 42920040014005, garāžas Nr.: 4., 6., 7., 8”.

 

Izsoles identifikācijas Nr.RPNC/2018/1-n

 

IZSOLES NOLIKUMS

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

IZSOLES REZULTĀTI

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

GROZĪJUMI

Protokols Nr.2

Nolikums_grozīts

Pieteikuma veidlapa precizēta

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 1. marta plkst.10:00!

Grozīts pieteikuma iesniegšanas terrmiņš:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 5.marta plkst.10.00!

         08.02.2016.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” mantas izsole

ATKĀRTOTAS IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLES REZULTĀTI

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2016.gada 16.februāris plkst.10:45!

 Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00 ar pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.

         30.11.2015.

 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” mantas izsole

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLES REZULTĀTI

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 15.decembris plkst.10:45!

 Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00 ar pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.

         10.04.2013.  “Telpu 222,2 m2 platībā ēka Tvaika ielā 2 ,Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 016 0053 059” nomas tiesību rakstiska izsole – IZSOLES NOLIKUMS
 1.pielikums
 2.pielikums
 3.pielikums
 Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 22.aprīlis   plkst.13:30!
LĒMUMS
 Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.
         26.03.2013.  “Telpu 222,2 m2 platībā ēka Tvaika ielā 2 ,Rīgā,ar kadastra Nr. 0100 016 0053 059” nomas tiesību rakstiskas izsole
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 08.aprīlis plkst.13:00
Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Lēmums
        01.03.2013.  „Telpu 222,2 m2 platībā ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā, ar kadastra nr. 0100 016 0053 059, nomas tiesību rakstiska izsole”.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 12.03.2013. plkst. 13.30
 “Telpu 222,2 m2 platībā ēka Tvaika ielā 2 ,Rīgā,ar kadastra numuru  0100 016 0053 059”
nomas tiesību rakstiskas izsoles lēmums