• Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra senatnīgajā dārzā.