Ilgstoša sociālā aprūpe

Ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju saņem personas ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma līdz pat mūža galam.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” atrodas Vecpiebalgas novadā „Greiveros”, LV-4122.

 Inese Zārdiņa

Ilgstošas aprūpes centrā „Vecpiebalga” ir 74 vietas, kuras visas ir piepildītas. Pašlaik tajā dzīvo 32 sievietes un 42 vīrieši, no 18 gadiem līdz sirmam vecumam. Šeit par viņiem rūpējas 33 cilvēku personāls: ārsts, 6 medicīnas māsas, 12 aprūpētāji, darba terapijas instruktors, sociālais darbinieks un saimnieciskais dienests.

ārsta un sociālā darbinieka tālrunis: 64161369
medicīnas māsu tālrunis: 64161342

Aprūpes centra „Vecpiebalga” vadītāja ir Inese Zārdiņa: 64161370

 

Ilgstošas aprūpes centra iemītniekiem ir nodrošināta:

 • sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija,
 • pastāvīga dzīves vieta,
 • medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā,
 • atbilstoša veselības aprūpe un ģimenes ārsta apmeklēšana,
 • personīgo naudas līdzekļu (10% no pensijas vai pabalsta) saņemšana vienu reizi mēnesī,
 • nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi,
 • apģērbs, gultas piederumi un personīgās higiēnas lietas,
 • ēdināšana trīs reizes dienā,
 • atbalsts problēmu risināšanā,
 • iespēja tikties ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem,
 • informācijas pieejamība,
 • personas datu aizsardzība.

Aprūpes centra iemītniekiem ir labi sadzīves apstākļi, tīra un patīkama dzīves vide, kuras veidošanā viņi iesaistās arī paši. Šeit viņi attīsta pašaprūpes prasmes un spējas, un ikdienas sadzīves iemaņas. Ne tikai sakopj savu dzīves telpu, bet arī palīdz sakopt iestādes teritoriju, puķu dobes, saplūc ziedus un saliek vāzēs, piepalīdz ēdienreizēs saklāt galdu un citus darbiņus, kas slimam cilvēkam nemaz nav tik vienkārši. Tomēr tas sniedz gandarījumu un ļauj justies noderīgam. Starp aprūpes centra darbiniekiem un iemītniekiem ir izveidojusies korekta un līdzvērtīga attieksme.

Ikdienā kundzes nodarbojas ar rokdarbiem, vāc zāļu tējas, skatās televīziju, vīri spēlē novusu, lasa grāmatas. Aprūpes iestādē notiek tradicionālās vārda dienu un dzimšanas dienu jubilāru ikmēneša pagodināšanas, sporta svētki, iemītnieku pašu sagatavoti koncerti, un ar koncertiem šeit viesojas Vecpiebalgas skolas bērni. Pavasaros notiek talkas, pēc tām labākos, čaklākos sveic un apbalvo. Bet lielais notikums, kuru pavasarī gaida visi iemītnieki, ir stārķu atlidošana. Stārķi savu ligzdu ir iekārtojuši uz aprūpes iestādes vecā skursteņa. Stārķu darbošanās ir dzīvs teātris, kuru ar interesi var vērot vairāku mēnešu garumā.Kad augustā stārķi aizlido, sākas rudens gaidīšana un rudens nodarbes: rudens ziedu izstāde, gatavojot ziedu kompozīcijas un miniatūras no kastaņiem, zīlēm un citām rudens veltēm, un rudens sporta spēles. Aprūpes centrā svin visu četru saulgriežu godus, gatavojoties tiem kā lielam notikumam gada ritumā. Priecīgie brīži ir arī tad, kad ciemos atbrauc kāds tuvinieks vai draugs.

Ilgstošas aprūpes centra „Vecpiebalga” ēka „Greiveros” atrodas Vecpiebalgas gleznainā vietā. Tā celta kā skola par apkārtējo zemes saimnieku saziedotajiem līdzekļiem. To sāka celt 1906. gadā. Greiveru pamatskolu atvēra 1936. gadā. Otrā Pasaules kara laikā ēkā atradās vācu armijas hospitālis. 1956. gadā ēku pārņēma Veselības aizsardzības ministrija un tajā iekārtoja koloniju garīgi slimiem cilvēkiem, vēlāk – Vecpiebalgas psihoneiroloģisko slimnīcu. Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” šeit darbojas kopš 2009.gada.

Centra “Vecpiebalga” atrašanās vieta kartē

 

 

Kā nokļūt?

Par to, kā vislabāk nokļūt līdz aprūpes centram „Vecpiebalga”, saņemsit, zvanot uz iestādes tālruņiem: 64161370 vai 64161369.