Iepirkumi

Piedāvājumus var iesniegt atsūtot pa pastu uz adresi Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, vai iesniedzot personīgi Pasūtītāja lietvedībā (Administrācijas korpusa, 104. kabinets). Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 ar pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00. Iepirkumu plāns. Iepirkumi 2017, Iepirkumi 2016 Iepirkumi 2015 Iepirkumi 2014 Iepirkumi 2013 Aktuālie iepirkumi

Publicēšanas datums Pasūtītāja mājaslapā
Iepirkuma procedūras veids
Iepirkuma identifikācijas Nr.
Iepirkuma priekšmets
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma procedūras rezultāts
PIL 8. panta septītās daļas 1) apakšpunkta kārtībāRPNC/2019/6Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības ISAC “Vecpiebalga” klientiemZiņojums
Līgums
PIL 8. panta septītās daļas 2. apakšpunkta b) daļas kārtībā
RPNC/2018/41Siltumenerģijas piegāde un lietošanaZiņojums
Līgums
9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/54Funkcionālo gultu iegāde03.01.2019.
plkst. 10.00
Lēmums
Līgums
PIL 9.panta kārtībā nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/53Interneta pieslēguma pakalpojums – galvenais pieslēgums20.12.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
-8.panta septītās daļas 2.apakšpunkta b) daļas kārtībāRPNC/2018/52Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde, papildus nodrošinot iekārtas tehnisko apkopi un servisu”28.12.2018.
plkst.10.00
Ziņojums
Līgums
-PIL 9.panta kārtībā nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/42Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā02.11.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
04.12.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/49Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.117.12.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
Lēmums
Līgums
30.11.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/46IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums11.12.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2018/48Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga”30.11.2018.;plkst. 10.00
Lēmums
Līgums
26.11.2018. PIL 9.panta kārtībāRPNC/2018/40Telekomunikāciju pakalpojumi07.12.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaProtokols Nr.2
Protokols Nr.3
Lēmums Nr.1
Lēmums Nr.2
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
31.10.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/39Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k -8, Rīgā, II stāva gaiteņa un kāpņu telpas atjaunošanas darbi12.11.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Protokols Nr. 2
Lēmums
Līgums
10.10.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/34Jaunas vieglās automašīnas iegāde23.10.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
03.10.2018. Atklāts konkurssRPNC/2018/35Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un atjaunošanas darbi ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr. 01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un narkoloģijas dienesta 26.nodaļas vajadzībām)19.10.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
PielikumsProtokols Nr.2Protokols Nr.3
Gala ziņojums
Līgums
02.10.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/37Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga” 15.10.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2018/36Lēngaitas elektromobiļu remontdarbi un tehniskās apkope05.10.2018. Lēmums
Līgums
01.10.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/33IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums12.10.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
26.09.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/31Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā09.10.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
20.09.2018.Tirgus izpēte-Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības ISAC “Vecpiebalga” klientiem25.09.2018.Tehniskā specifikācijaLīgums
10.09.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/22VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” transportlīdzekļu remontdarbi un tehniskās apkopes21.09.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
Sarunu procedūraRPNC/2018/28Ēkas lit. Nr.004 konservācijas darbi, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., “Greiveros” 29.08.2018.Lēmums
Līgums
13.08.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/26Tehniskais nodrošinājums uzkopšanas sistēmas ieviešanai24.08.2018.;
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
Vienošanās Nr.1
17.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/25Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā31.07.2018.;
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi

Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
13.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/23Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām25.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
13.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/20Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu tehniskā apkope26.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2018/19Mēbeļu piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām21.06.2018.;
plkst. 10.00
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
12.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/24Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam24.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
03.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/21Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam17.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
27.06.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/16Apģērbu un apavu iegāde ISAC “Vecpiebalga” klientu vajadzībām10.07.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums Nr. 1
Līgums Nr. 2
Līgums Nr. 3
Vienošanās Nr.1
9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/18“Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”15.06.2018.; plkst. 10.00Lēmums
Līgumss
08.06.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/12Mīkstā inventāra iegāde20.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
Līgums - 3
Līgums - 4
Vienošanās
05.06.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/17Dabasgāzes iegāde18.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Līgums
30.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/13Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam13.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
29.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/15Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām12.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
Protokols Nr.2
Lēmums – 1. daļa
Lēmums – 2. daļa
Iepirkuma procedūra izbeigta
24.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/14Pārtikas produktu piegāde „VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības „Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs” vajadzībām05.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
24.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/11Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā07.06.2018.
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
17.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/10Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā un Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga”31.05.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā specifikācija – 1.daļa

Tehniskā specifikācija – 2.daļa

Darbu apjomi – 1.daļa

Darbu apjomi – 2.daļa

Lēmums
Iepirkuma procedūra
izbeigta
Sarunu procedūraRPNC/2018/8“Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnoloģijas analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai”20.04.2018.; plkst. 10.00Ziņojums

Atkārtots ziņojums

Līgums
17.04.2018.Atklāts konkurss
PIEDĀVĀJUMI JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI, IZMANTOJOT EIS, LŪDZAM REĢISTRĒTIES!
RPNC/2018/7Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)
11.05.2018.;
plkst. 10.00
29.05.2018.; plkst. 10.00
12.06.2018.;
plkst. 10.00
Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.07.2018.;
plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija
Līguma 6. pielikums
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3
Protokols Nr.4
Protokols Nr.5
Protokols Nr.6
Protokols Nr.7
Iepirkuma dokumentācija (konsolidētā versija) uz 20.06.2018.
Protokols Nr.8
Iepirkuma dokumentācija (konsolidētā versija) uz 22.06.2018.
Gala ziņojums
11.04.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/6Ēkas lit. Nr. 002 daļēja fasādes apdares atjaunošana un jumta sniega aiztures barjeru nomaiņa Laktas ielā 6 B, Rīgā24.04.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Līgums
10.04.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/9Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām24.04.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
03.04.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/5“Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana”17.04.2018.; plkst. 10.00Nolikums
Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidne)
Protokols Nr.2
Lēmums
LīgumsVienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
Vienošanās Nr.3
14.02.2018. Tirgus izpēteKārtridžu nomaiņa/uzpilde16.02.2018.; plkst. 12.00Apjomi
07.02.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/2“Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit. Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”20.02.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Stāvu plāni
Lēmums
Līgums
Izraksts Nr. 1
06.02.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/1Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana19.02.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
05.02.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/3„Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros”19.02.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Vispārīgā vienošanās
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
Līgums Nr.5
Līgums Nr.6
Līgums Nr.7
Līgums Nr.8
Līgums Nr.9