Iepirkumi

Piedāvājumus var iesniegt atsūtot pa pastu uz adresi Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, vai iesniedzot personīgi Pasūtītāja lietvedībā (Administrācijas korpusa, 104. kabinets). Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 ar pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00. Iepirkumu plāns. Iepirkumi 2016 Iepirkumi 2015 Iepirkumi 2014 Iepirkumi 2013 Aktuālie iepirkumi


Līguma izraksts
Publicēšanas datums Pasūtītāja mājaslapā
Iepirkuma procedūras veids
Iepirkuma identifikācijas Nr.
Iepirkuma priekšmets
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma procedūras rezultāts
9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/54Funkcionālo gultu iegāde03.01.2019.
plkst. 10.00
Lēmums
-8.panta septītās daļas 2.apakšpunkta b) daļas kārtībāRPNC/2018/52Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde, papildus nodrošinot iekārtas tehnisko apkopi un servisu”Ziņojums
-PIL 9.panta kārtībā nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/42Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā02.11.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
04.12.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/49Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.117.12.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
Lēmums
30.11.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/46IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums11.12.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2018/48Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga”30.11.2018.;plkst. 10.00
Lēmums
Līgums
26.11.2018. PIL 9.panta kārtībāRPNC/2018/40Telekomunikāciju pakalpojumi07.12.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaProtokols Nr.2
Protokols Nr.3
31.10.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/39Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k -8, Rīgā, II stāva gaiteņa un kāpņu telpas atjaunošanas darbi12.11.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Protokols Nr. 2
Lēmums
Līgums
10.10.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/34Jaunas vieglās automašīnas iegāde23.10.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
03.10.2018. Atklāts konkurssRPNC/2018/35Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un atjaunošanas darbi ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr. 01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un narkoloģijas dienesta 26.nodaļas vajadzībām)19.10.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
PielikumsProtokols Nr.2Protokols Nr.3
Gala ziņojums
Līgums
02.10.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/37Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga” 15.10.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2018/36Lēngaitas elektromobiļu remontdarbi un tehniskās apkope05.10.2018. Lēmums
Līgums
01.10.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/33IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums12.10.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
26.09.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/31Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā09.10.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
20.09.2018.Tirgus izpēte-Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības ISAC “Vecpiebalga” klientiem25.09.2018.Tehniskā specifikācijaLīgums
10.09.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/22VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” transportlīdzekļu remontdarbi un tehniskās apkopes21.09.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
Sarunu procedūraRPNC/2018/28Ēkas lit. Nr.004 konservācijas darbi, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., “Greiveros” 29.08.2018.Lēmums
Līgums
13.08.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/26Tehniskais nodrošinājums uzkopšanas sistēmas ieviešanai24.08.2018.;
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
Vienošanās Nr.1
17.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/25Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā31.07.2018.;
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi

Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
13.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/23Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām25.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
13.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/20Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu tehniskā apkope26.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2018/19Mēbeļu piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām21.06.2018.;
plkst. 10.00
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
12.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/24Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam24.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
03.07.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/21Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam17.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
27.06.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/16Apģērbu un apavu iegāde ISAC “Vecpiebalga” klientu vajadzībām10.07.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums Nr. 1
Līgums Nr. 2
Līgums Nr. 3
Vienošanās Nr.1
9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumusRPNC/2018/18“Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”15.06.2018.; plkst. 10.00Lēmums
Līgumss
08.06.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/12Mīkstā inventāra iegāde20.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
Līgums - 3
Līgums - 4
Vienošanās
05.06.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/17Dabasgāzes iegāde18.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Līgums
30.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/13Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam13.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
29.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/15Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām12.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
Protokols Nr.2
Lēmums – 1. daļa
Lēmums – 2. daļa
Iepirkuma procedūra izbeigta
24.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/14Pārtikas produktu piegāde „VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības „Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs” vajadzībām05.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
24.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/11Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā07.06.2018.
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
17.05.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/10Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā un Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga”31.05.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā specifikācija – 1.daļa

Tehniskā specifikācija – 2.daļa

Darbu apjomi – 1.daļa

Darbu apjomi – 2.daļa

Lēmums
Iepirkuma procedūra
izbeigta
Sarunu procedūraRPNC/2018/8“Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnoloģijas analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai”20.04.2018.; plkst. 10.00Ziņojums

Atkārtots ziņojums

Līgums
17.04.2018.Atklāts konkurss
PIEDĀVĀJUMI JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI, IZMANTOJOT EIS, LŪDZAM REĢISTRĒTIES!
RPNC/2018/7Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)
11.05.2018.;
plkst. 10.00
29.05.2018.; plkst. 10.00
12.06.2018.;
plkst. 10.00
Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.07.2018.;
plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija
Līguma 6. pielikums
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3
Protokols Nr.4
Protokols Nr.5
Protokols Nr.6
Protokols Nr.7
Iepirkuma dokumentācija (konsolidētā versija) uz 20.06.2018.
Protokols Nr.8
Iepirkuma dokumentācija (konsolidētā versija) uz 22.06.2018.
11.04.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/6Ēkas lit. Nr. 002 daļēja fasādes apdares atjaunošana un jumta sniega aiztures barjeru nomaiņa Laktas ielā 6 B, Rīgā24.04.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Līgums
10.04.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/9Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām24.04.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
03.04.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/5“Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana”17.04.2018.; plkst. 10.00Nolikums
Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidne)
Protokols Nr.2
Lēmums
LīgumsVienošanās Nr.1
14.02.2018. Tirgus izpēteKārtridžu nomaiņa/uzpilde16.02.2018.; plkst. 12.00Apjomi
07.02.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/2“Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit. Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”20.02.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Stāvu plāni
Lēmums
Līgums
Izraksts Nr. 1
06.02.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2018/1Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana19.02.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
05.02.2018.9. panta kārtībāRPNC/2018/3„Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros”19.02.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Vispārīgā vienošanās
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
Līgums Nr.5Līgums Nr.6Līgums Nr.7
ligums_par_remontdarbu_veiksanu_Nr_8_ALPEX
8.panta septītās daļas 2.apakšpunkta b) daļas kārtībāRPNC/2017/SP-5Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegādeZiņojums
Līgums
04.01.2018. 9. panta kārtībāRPNC/2017/27-inf.Aprīkojuma piegāde 10. nodaļas un aptiekas vajadzībām Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā15.01.2018.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3
Lēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2017/SP-4Interneta bezvadu pieslēgums18.12.2017.; plkst. 10.00Lēmums
Līgums
28.12.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/26-infĒkas lit. Nr.002 Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā, II stāva telpu remonts un ēkas lit. 001, Laktas ielā 6, Rīgā, E-bloka atjaunošanas darbi15.01.2018.; plkst. 10.00Nolikums
Veidnes
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Lēmums
Līgums 1.
daļa

Līgums 2.
daļa

Vienošanās izraksts Nr.1
27.12.2017.Atklāts konkurssRPNC/2017/07VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšana23.01.2018.; plkst. 9.00Nolikums
Ziņojums
Līgums
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3
Grozījumi Nr.4
07.12.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/28-inf.Pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā19.12.2017.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Līgums
05.12.2017.Atklāts konkurssRPNC/2017/06Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde29.12.2017.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Tehniskais – finanšu piedāvājums
Protokols Nr. 2
Tehniskais – finanšu piedāvājums(precizēts)
Ziņojums
Ziņojuma 1.pielikums
Ziņojuma 2.pielikums
Ziņojums 21.02.2018.
Vienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
Vienošanās Nr.3
Vienošanās Nr.4
Vienošanās Nr.5
07.11.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/22-inf.Telekomunikāciju pakalpojumi22.11.2017.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
06.11.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/23-inf.Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā17.11.2017. plkst. 10:00Nolikums
Veidnes
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Protokols Nr.2
Lēmums
Līguma izraksts
Vienošanās izraksts Nr.1
Vienošanās izraksts Nr.2
30.10.2017.Atklāts konkurss
(Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.rpnc.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.)
RPNC/2017/05
Elektroenerģijas iegāde
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām
07.12.2017.; plkst. 10.00
(Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā)
Nolikums
Protokolu Nr. 2
Nolikums ar 16.11.2017. grozījumiem
Ziņojums
Līguma izraksts
27.10.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/25-inf.Degvielas piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām07.11.2017.; plkst. 10.00NolikumsLēmums
Līgums
23.10.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/24-inf.Degvielas piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām03.11.2017.; plkst. 10.00NolikumsLēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
06.10.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/21-inf.Degvielas piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām17.10.2017.; plkst. 10.00NolikumsLēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
02.10.2017.Atklāts konkurssRPNC/2017/04Pārtikas produktu piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām27.10.2017.; plkst. 10.00Nolikums
Tehniskā specifikācija
Protokols
Gala ziņojums
Vienošanās_1
Vienošanās_2
Vienošanās_3
Vienošanās_4
Vienošanās_5
02.10.2017.Atklāts konkurssRPNC/2017/03Medikamentu (narkotiskās zāles) piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām26.10.2017.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācija
Gala ziņojums
Vienošanās -1
Vienošanās -
2
29.09.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/2-B.Apsardzes pakalpojumu iepirkums11.10.2017.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma līgums
Protokols
Gala ziņojums
Gala ziņojums 14.12.2017.
Līgums
Vienošanās Nr.1
06.09.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/20-inf.Slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Rīgā, Tvaika ielā 219.09.2017.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
Vienošanās
04.09.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/18-inf.VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu tehniskā apkope un remonts15.09.2017.; plkst. 10.00Iepirkuma dokumentācijaLēmums
Līgums
17.08.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/16-inf.Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana nožogojuma nojaukšanai, atjaunošanai un nomaiņai Tvaika ielā 2, Rīgā05.09.2017.; plkst. 10.00Nolikums
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Protokols Nr.2
Lēmuma izraksts
Līguma izraksts
08.08.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/19-inf.Dabasgāzes iegāde28.08.2017.
plkst. 10:00
Nolikums
Veidnes
Protokols Nr.2
Patēriņa prognoze
Lēmuma izraksts
Līguma izraksts
08.08.2017. 9. panta kārtībāRPNC/2017/14-inf.Apģērbu un apavu iegāde ISAC “Vecpiebalga” klientu vajadzībām22.08.2017.
plkst. 10.00
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
04.08.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/13-inf.Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām15.08.2017.
plkst. 10:00
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
27.07.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/17-inf.Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu tehniskā apkope14.08.2017.
plkst. 10:00
Nolikums
Veidnes
Tehniskā specifikācija
Protokols
Lēmums
Lēmums
Līguma izraksts
-9. panta kārtībā, piemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumusRPNC/2017/SP-2„Jauna ūdensapgādes artēziskā urbuma ierīkošana un ISAC „Vecpiebalga””21.07.2017.
plkst. 10:00
Iepirkuma dokumentācija


Lēmums
Līguma izraksts
16.06.20179. panta kārtībāRPNC/2017/15-inf.Dabasgāzes iegāde03.07.2017.
plkst. 10:00
Nolikums


Veidnes


Protokols Nr.2


Protokols Nr.3
Lēmums
16.06.20179.panta kārtībāRPNC/2017/12Ēkas Nr.003 Laktas ielā 6, Rīgā, fasādes atjaunošana10.07.2017.
plkst. 10:00
Nolikums


Veidnes


Krāsu pase


Darba apjomi

Lēmums
Līguma izraksts
06.06.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/10-inf.Dabasgāzes iegāde19.06.2017.
plkst. 10:00
Nolikums


Veidnes


Protokols nr.2


Protokols nr.3


Lēmums
02.06.2017.Atklāts konkurssRPNC/2017/02Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi28.06.2017.
plkst. 10.00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMINŠ LĪDZ 10.07.2017., PLKST. 10.00
Iepirkuma dokumentācija


Tehniskais finanšu piedavājums


Protokols nr. 2

Gala ziņojums
Līguma izraksts
31.05.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/11-inf.Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana12.06.2017.; plkst. 10.00Nolikums

Lēmums
Līguma Izraksts
24.05.2017.9. panta kārtībāRPNC/2017/4-inf.Mīkstā inventāra iegāde07.06.2017.; plkst. 10.00Nolikums


Tehniskā specifikācija

Lēmums
Iepirkuma līgums 1
Iepirkuma līgums 2
iepirkuma līgums 3
Iepirkuma līgums 4
22.05.20179. panta kārtībāRPNC/2017/8-inf.Pārtikas produktu piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības „Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs” vajadzībām05.06.2017.; plkst. 10.00Nolikums


Tehniskā specifikācija


Komisijas kontaktpersona Andris Žukovskis, tālr. +371 67080168, e-pasts: Andris.Zukovskis@rpnc.lv


Protokols Nr.2


Protokols Nr.3

Lēmums
Līguma izraksts
19.05.20179. panta kārtībāRPNC/2017/9-inf.Apkures sistēmas augšējās sadales cauruļvadu nomaiņa ēkā lit. Nr.056 Tvaika ielā 2, Rīgā30.05.2017.,
plkst. 10.00
Nolikums


Iepirkuma dokumentācija 1


Iepirkuma dokumentācija 2

Lēmums
Līguma izraksts
02.05.2017Atklāts konkurssRPNC/2017/01„Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām”
30.05.2017.,

plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija

Ziņojums


Līgums
Sarunu procedūraRPNC/2017/SP-1Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnaloģijas analizatora "Evidence" darbības nodrošināšanai21.04.2017., plkst. 10.00Līgums


Ziņojums


Vienošanās

27.04.2017PIL 9.panta kārtībāRPNC/2017/3-infTehniskais nodrošinājums15.05.2017.,plkst. 10.00Nolikums


Teh. spec. 1.


Teh. spec 2.


Teh. spec 3.

Lēmums
Līguma izraksts Nr.1
Līguma izraksts Nr.2
Līguma izraksts Nr.3
27.04.2017PIL 9.panta kārtībāRPNC/2017/7-inf„Jauna ūdensapgādes artēziskā urbuma ierīkošana un ēkas Nr.004 skursteņa atjaunošana ilgstošās sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga””15.05.2017., plkst. 10.00Nolikums


Veidnes


Tehniskā specifikācija

Lēmums
Līguma izraksts
20.04.2017PIL 9.panta kārtībāRPNC/2017/6-infĒkas lit. Nr.056 Tvaika ielā 2, Rīgā, gaisa kondicionieru uzstādīšana nodaļu telpās”02.05.2017., plkst. 10.00Nolikums


Veidnes


Projekts


Darba apjomi

Lēmums

Līguma izraksts
04.04.2017PIL 9.pantakārtībāRPNC/2017/5-infMalkas piegāde ISAC "Vecpiebalga" vajadzībām18.04.2017., plkst. 10.00

Nolikums

Lēmums

Atkārtots lēmums

Līguma izraksts
13.02.2017Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma 8. panta septītās daļas kārtībāRPNC/2017/1-BApsardzes pakalpojumu iepirkums28.02.2017.,

plkst. 10.00

JAUNS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ –

07.03.2017., PLKST.10.00
Apsardzes iepirkuma dokumentacija


Liguma projekts 5.pielikums


Tehniskais finansu piedavajums forma a dalaTehniskais finansu piedavajums forma c dala


Protokols Nr.3


Precizētā iepirkuma dokumentācija

AR 16.08.2017. IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMU - IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA
24.01.2017.PIL 8.2 panta kārtībāRPNC/2017/2-inf.Remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros06.02.2017., plkst. 10.00Nolikums


Pielikums Nr. 2 tehniskā specifikācija


Pielikums Nr. 4 līguma projekts


Protokols_Nr_2

Lēmums
Vienošanās izraksts


Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
Līgums Nr.5
Līgums Nr.6
Līgums Nr.7
Līgums Nr.8