ERAF aktivitātes

ERAF

17.06.2015. 

27.05.2015. pieņemts ekspluatācijā rekonstruētais jumts ēkai Nr.56 Rīgā, Tvaika ielā 2. Tika veikti jumta seguma rekonstrukcijas darbi 1920m2 platībā un darbi tika finansēti no ERAF projekta aktivitātei Nr.2.2.3.1. pieejamiem finanšu līdzekļiem.
15.06.2015. pabeigta nodaļu renovācija ēkā Nr.56 Rīgā, Tvaika ielā 2. ERAF projekta aktivitātes Nr.2.2.2.1 ietvaros tika renovētas četras stacionāra nodaļas 2000m2 platībā.

02.02.2015. 

29.01.2015. noslēgts līgums ar SIA „TORENSBERG” par nodaļu renovāciju ēkā lit.056 Rīgā, Tvaika ielā 2. Renovācijas darbi tiks veikti ERAF projekta aktivitātes Nr.2.2.2.1. ietvaros.

27.10.2014. 

24.10.2014. noslēgts līgums ar SIA „RE&RE” par ēkas Nr.5 Rīgā, Tvaika ielā 2 rekonstrukcijas darbiem. Daļa rekosntrukcijas darbu izmaksas tiks finansētas no ERAF projekta aktivitātei Nr.2.2.4.1. pieejamā finansējuma.

27.10.2014. 

17.10.2014. noslēgts līgums ar SIA „PRO FORMA” par jumta rekonstrukcijas darbiem ēkai Nr.56 Rīgā, Tvaika ielā 2. Jumta rekosntrukcijas darbi tiks veikti ERAF projekta aktivitātes Nr.2.2.3.1. ietvaros.

27.10.2014. 

23.09.2014. tika pieņemts ekspluatācijā par ERAF projekta līdzekļiem iegādātais ģenerators (aktivitāte Nr.3.1.), kas nodrošinās visas jaunās uzņemšanas ēkas Rīgā, Tvaika ielā 2 infrastruktūras netraucētu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā.

21.08.2014. 

13.08.2014. tika noslēgts līgums ar SIA „AMBK” par ģeneratora piegādi, uzstādīšanu un nodošanu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām. Ģeneratora iegāde tiks līdzfinansēta no ERAF projekta līdzekļiem  - aktivitāte Nr.3.1 .

07.05.2014. 

11.04.2014. svinīgi tika atklāta ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1 ietvaros līdzfinansētā jaunā vienotās uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2.

08.11.2013.

ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 08.11.2013. nodota ekspluatācijā vienotās uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2.  

14.08.2013.

ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 13.08.2013. objektā – vienotā uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2 notika spāru svētki.

28.06.2013.

ERAF projekta aktivitātes Nr.2.4.1. ietvaros būvuzņēmējs SIA „AB BUILD” nodeva pasūtītājam ārēji renovētu un rekonstruētu objektu – ēku lit.007 Rīgā, Tvaika ielā 2.

10.05.2013.

ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 09.05.2013. vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Rīgā, Tvaika ielā 2 pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, kas simbolizēja aktīvu būvdarbu uzsākšanu objektā.

19.03.2013.

ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 19.03.2013. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Skonto būve” par vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas būvniecību Rīgā, Tvaika ielā 2